We use cookies to provide essential features and services. By using our website you agree to our use of cookies .

×

COVID-19 Response at Fishpond

Read what we're doing...

The Classic Tradition of Haiku
By

Rating

Product Description
Product Details

Table of Contents

Foreword Acknowledgments to Translators Iio Sogi Socho Yamazaki Sokan Arakida Moritake Matsunaga Teitoku Matsue Shigeyori [Ishu] Yasuhara Teishitsu Nishiyama Soin Ihara Saikaku Yamaguchi Sodo Ichikawa Danjuro I Kitamura Kigin Hojo Dansui Matsuo Basho Takarai Kikaku Hattori Ransetsu Mukai Kyorai Kosugi Issho Ochi Etsujin Shida Yaba Kagami Shiko Tachibana Hokushi Nozawa Boncho Yamamoto Kakei Ogawa Haritsu Sanboku Kawai Otokuni Anonymous Den Sute-jo Uejima Onitsura Chigetsu Shofu-ni Ogawa Shushiki Takeda [Tome] Uko-ni Kaga no Chiyo Hayano Hajin Gozan Tan Taigi Yagi Shokyu-ni Yosa Buson Oshima Ryota Tagami Kikusha-ni Kobayashi Issa Otomo Oemaru Ichikawa Danjuro V Sakurai Baishitsu Kubota Seifu-jo Masaoka Shiki

Ask a Question About this Product More...
Write your question below:
Look for similar items by category
Home » Books » Poetry » General
Home » Books » Poetry » Anthologies
Home » Books » Poetry » Asian
Item ships from and is sold by Fishpond.com, Inc.
Back to top