We use cookies to provide essential features and services. By using our website you agree to our use of cookies .

×

Warehouse Stock Clearance Sale

Grab a bargain today!

Sylfeini Cyfieithu Testun [Welsh]
By

Rating

Product Description
Product Details

Table of Contents

Cydnabyddiaethau Ffigurau a Thablau Rhagair Cyflwyniad I bwy mae'r llyfr hwn? Yr hyn na fydd yn cael ei drafod Diffiniadau Sut mae defnyddio'r gyfrol hon Gair am ieithwedd y gyfrol Pennod 1: Cyfieithu yn y Gymru Gyfoes Pennod 2: Pwy yw'r Cyfieithydd a Beth Mae'n ei Wneud? Pennod 3: Theori: Sylfeini Ymarfer Gwybodus Pennod 4: Darllen Er Mwyn Cyfieithu 81 Pennod 5: Strategaethau wrth Lunio Cyfieithiadau Pennod 6: Sgiliau Testunol, Adolygu Gwaith ac Ansawdd Testunau Pennod 7: Technoleg Cyfieithu a Chyfieithu Proffesiynol Pennod 8: Clymu'r edafedd ynghyd: Cyfieithu Da, Cyfieithu Sal Gair i gloi Darllen pellach Llyfryddiaeth Mynegai

Promotional Information

* Mae'n tynnu ar lawer iawn o ymchwil academaidd yn y maes, yn enwedig ar gyfer y defnydd o gyfieithu peirianyddol. Bydd hyn o fudd i ddarllenwyr trwy roi sicrwydd iddynt bod y cyngor yn ddibynadwy. * Mae'n cynnwys dros 50 o enghreifftiau o gyfieithiadau go iawn, er mwyn dangos y da a'r drwg. Bydd hyn yn helpu darllenwyr i weld perthnasedd cynnwys y gyfrol a'r technegau a grybwyllir i waith cyfieithwyr proffesiynol go iawn a'r byd proffesiynol go iawn. Mae'r enghreifftiau hefyd yn helpu darllenwyr i ddeall y pwyntiau a wneir. * Mae'n dadansoddi'n fanwl adroddiadau Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru ac yn dangos y gwallau a wneir amlaf gan ddarpar gyfieithwyr. Bydd hyn yn helpu darllenwyr i ddysgu am yr hyn y mae angen ei osgoi i wella eu gwaith. * Mae'r fframwaith a gynigir ar gyfer dehongli 'ystyr' fel y gwnaed yn newydd i'r drafodaeth yn y Gymraeg, ac mae'n llawer mwy manwl na'r hyn a geir fel arfer. Bydd hyn yn helpu'r darllenwyr i ddarllen testunau i'w cyfieithu'n fwy hyderus, ac i fod yn fwy strategol a dadansoddol pan ddaw i ystyr.

About the Author

Rheolwr Cyfieithu yw Ben Screen yn GIG Cymru. Cwblhaodd ei ddoethuriaeth ym maes cyfieithu a thechnoleg iaith yn 2018, ac enillodd ei radd yn y Gymraeg yn 2014, ill dwy yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.

Ask a Question About this Product More...
 
This title is unavailable for purchase as none of our regular suppliers have stock available. If you are the publisher, author or distributor for this item, please visit this link.
Back to top